Activiteiten

Activiteiten

Bijbelstudiegroepen

Bijeenkomsten worden gehouden bij de verschillende leden van de kerk aan een huisadres of in een zaal van het kerkgebouw.
Bijbelstudiegroep Chaverim: Kerkgebouw. Maandagavond, aanvang 19.45 uur.
Bijbelstudiegroep Shalom: Huisadres. Tijdstip steeds in overleg door kringleden.
Bijbelstudiegroep De Toevlucht: Huisadres. Tijdstip steeds in overleg door kringleden.


Catechisatie

Middelbare schooljeugd en jongeren tot ca. 20 jaar praten samen over God, geloof en kerk. De catechisanten komen eens per twee weken op maandagavond bijeen in de kerk. Aanvang 19 uur voor de jongeren en 19.45 uur voor de ouderen.


Jeugdclub

Voor de middelbare school jeugd is er elke twee weken op zaterdagavond een jeugdclub bij kerkleden thuis.


Marktacties

Op regelmatige basis worden er op de Bossche markt evangelisatieacties gehouden. Onze gemeente is daar ook bij betrokken. Als u meer wilt weten over de Bijbel, het christelijk geloof of de kerk, kunt u daar ook terecht. De marktacties worden momenteel gehouden op donderdag van 10.00 tot ca. 15.30 uur.


Jongerenbijeenkomst

Regelmatig wordt er een jongerenbijeenkomst gehouden waarbij met name jongeren van het AZC en belangstellende bijeenkomen. Volg de aankondigingen in de dienst of neem contact op voor de komende avond.


Voor meer informatie over de evangelisatieacties: evangelisatiesjofar.nl Voor meer informatie over activiteiten, neem contact op.