Introductie

Introductie

Welkom bij de Christelijke Gereformeerde Kerk van ’s-Hertogenbosch en omstreken.

De gemeente bestaat uit circa 100 leden van allerlei leeftijden en achtergronden. Het hart van de gemeente wordt gevormd door de zondagse erediensten, die gehouden worden om 10.00 en 16.30 uur. Tijdens beide diensten is er voor de kleine kinderen oppas. In de ochtend is er voor de kinderen vanaf 4 jaar bijbelklas. Dit is gesplitst in 2 groepen: kinderen tot 6 jaar in de jongste groep; kinderen van 6 tot 12 jaar in de oudste groep. In de bijbelklas wordt gezongen, gebeden, een bijbelverhaal gelezen en samen geknutseld. De kinderen zitten eerst in de kerkzaal en maken het eerste deel van de kerkdienst mee met de volwassenen. Op een vast moment in de kerkdienst verlaten de kinderen de zaal en gaan naar de bijbelklas.

Naast de erediensten komen de leden door de week bij elkaar in verenigingen en clubs: jeugdclubs, catechisatie, bijbelstudiegroepen, maandelijkse gebedssamenkomst, kerkenraad, evangelisatie -en activiteitencommissie. Er is ook tijd en ruimte voor ontspannende activiteiten zoals b.v. de jaarlijkse gemeentedag, de seniorenmiddag en het uitje van de jeugdclub.

Geschiedenis

De Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch e.o. is een relatief jonge gemeente. Begin jaren ’60 is de gemeente ontstaan als wijkgemeente van de gemeente in Eindhoven. Het ledenaantal in ’s-Hertogenbosch en omgeving groeide geleidelijk en daarmee werd ook de wens om op eigen benen te staan steeds sterker.

In 1972 werd van de Waalse gemeente hun kerkgebouw overgenomen, door ons ‘Toevluchtkerk’ genoemd. In datzelfde jaar werd de gemeente geïnstitueerd door ds. W. Steenbergen, toen consulent, later predikant in onze gemeente. Sindsdien is de gemeente een kleine gemeente gebleven, maar wel een warme gemeenschap, met tal van commissies, verenigingen en clubs. Een gemeenschap die wil leven uit het hart van het evangelie: de liefde van Christus en Zijn reddend werk voor ons.