Wat wij geloven

Wat wij geloven

Wij geloven dat God alles, en dus ook ons, geschapen heeft. En dat Hij Zichzelf aan ons bekendmaakt in de Bijbel. God wil voor ons zorgen, maar wij hebben, door als mensen onze eigen weg te kiezen, met Hem gebroken. Toch wil God ons, uit pure liefde, nog redden van de ondergang. Daarom is Zijn Zoon Jezus Christus voor ons gestorven en opgestaan. Door Hem te erkennen mogen wij weer kinderen van God worden. En zo wil God ons door Zijn Heilige Geest verbinden met Christus en Zijn gemeente. Met als doel: leven tot Zijn eer!

Johannes 3: 16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.