Kerkverband

Kerkverband

De Christelijke Gereformeerde Kerk te ’s-Hertogenbosch e.o. hanteert de formulieren die door het Christelijk Gereformeerd Kerkverband worden verstrekt.
Voor meer informatie, zie de website www.cgk.nl

Liturgische formulieren voor de heilige doop en huwelijksbevestiging Voor de doop wordt het formulier beginnend op pagina 13 gebruikt.

Liturgisch formulier voor de viering heilig avondmaal Voor de voorbereidingszondag wordt het eerste gedeelte van het eerste formulier gebruikt en voor de viering het tweede formulier.

Liturgisch formulier voor de openbare geloofsbelijdenis