ANBI transparantiegegevens

ANBI transparantiegegevens

De Christelijke Gereformeerde Kerk te ‘s-Hertogenbosch is aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken.

Een overzicht van informatie en een samenvatting van de actuele jaarrekening vindt u hier.

Een overzicht van informatie en een samenvatting van de vorige jaarrekening vindt u hier.